Verdivurdering

Erfaringen viser at verdivurderingen er et viktig beslutningsgrunnlag når du skal selge bedriften din. Vi estimerer hva som er en sannsynlig salgspris, og viser hva du kan gjøre for å få en bedre pris. Sunbelts verdivurdering er også nyttig ved fusjoner eller når bedrifter er en del av et arveoppgjør. Her finner du noen gode grunner til å bestille verdivurdering hos Sunbelt.

 

Beslutningsgrunnlag før du selger
De fleste bedriftseiere vet ikke hva bedriften deres er verdt, og dette gjør det vanskelig å vurdere om de vil selge. Vår verdivurdering gir deg beslutningsgrunnlag når du vurderer salg. 


Salgsdokument mens du selger
Sunbelts verdivurdering beregner en justert økonomisk lønnsomhet, som viser sannsynlig fremtidig overskudd. For kjøperne er fremtidig lønnsomhet viktigere enn regnskapstall. Kjøper får vanligvis et vesentlig riktigere inntrykk av lønnsomhetspotensialet i vår analyse, enn de får av gamle regnskapstall.  Blant annet justerer vi for forhold i regnskapet som ikke har betydning for fremtidige inntekter. Dette gir et mer reelt bilde av bedriftens potensial. 


Beslutningsgrunnlag i forhandlinger
For å være dyktig i prisforhandlinger trenger man å vite hva bedriftens markedspris er. Med Sunbelts verdivurdering vil du unngå å avslå et godt pristilbud, fordi du ikke var klar over din bedrifts reelle markedsverdi. Du vil også unngå å akseptere et lavt bud, fordi du ikke visste at markedsverdien var høyere.


Hva gjør Sunbelts verdivurdering unik?
Sunbelts verdivurdering gir markedets grundigste analyse. I Norge domineres markedet av rapporter med mange sider med grafer og nøkkeltall, uten å gi noe tilleggsinformasjon utover offisielt tilgjengelige regnskapstall fra Brønnøysund-registeret. Ofte inneholder de ingen analyse av hva som egentlig ligger bak regnskapstallene. Vår oppfatning er at en seriøs vurdering kun kan ferdigstilles etter en grundig analyse av bedriften, og av realiteten bak tallene i regnskapet. Vi analyserer hvorfor regnskapstallene oppsto og kan dermed gi en analyse av sannsynlig fremtidig lønnsomhet. For eksempel kan en bedrift med underskudd kan ha stor markedsverdi, hvis underskuddet er forårsaket av at eierne har investert for å skape fremtidig lønnsomhet.

Utarbeidelse av en verdivurdering krever erfaring, statistisk bransje-dokumentasjon og faglig kompetanse. Sunbelt har lang erfaring med reelle salg i det norske markedet, samt tilgang på databaser med prisstatistikk fra reelle transaksjoner i de fleste bransjer. Vi vet også hvordan reelle multipler innenfor samme bransje endrer seg i forhold til salgsvolum. Prisen på en mellomstor bedrift og et børsnotert selskap i samme bransje må beregnes på helt forskjellige måter.

Realiteten er at prisen avhenger av finansiering og av hvordan betaling gjøres. Avtaler om betaling gjennom for eksempel selgerfinansiering eller earnout har stor betydning for endelig pris. Pris på bedriften avhenger også av transaksjonsformen, det vil si om det er innmatssalg eller aksjesalg. I tillegg kan man øke bedriftens salgspris gjennom taktiske vurdering av hvordan eiendeler og gjeld håndteres i transaksjonen. Man skal være oppmerksom på at mange verdivurderinger i markedet ikke tar dette med i betraktningen. De fleste verdivurderinger i markedet nevner ikke disse punktene. Sunbelts verdivurdering analyserer dette grundig, fordi vi har erfart hvor viktig dette er.

Sunbelt er den eneste norske megleren med en kompetanse som kombinerer lang erfaring innen bedriftsmegling med MBA i finans, siviløkonomi samt spesialutdanning innen verdivurdering av bedrifter.